O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.4. Testowanie skryptów w środowisku VMware

Problem

Musimy opracować skrypt działający poprawnie na różnych platformach, ale nie mamy odpowiedniego systemu lub sprzętu.

Rozwiązanie

Jeśli docelowymi platformami systemowymi są platformy o architekturze x86, wystarczy pobrać i zainstalować oprogramowanie VMware Server, a następnie uruchomić stosowny system. Można również poszukać w serwisie wstępnie przygotowanych maszyn wirtualnych — stosowne pakiety są udostępniane w portalu VMware, a także w serwisach dostawców oprogramowania oraz w różnych witrynach internetowych.

Wadą tego rozwiązania jest to, że nie można go stosować w odniesieniu do systemów AIX i HP-UX, które nie działają w komputerach x86, a tym samym nie można ich zainstalować w środowisku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required