O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.8. Zmiana sposobu działania mechanizmu readline za pomocą skryptu .inputrc

Problem

Chcemy zmienić sposób przetwarzania przez powłokę danych wejściowych. Dotyczy to szczególnie mechanizmu uzupełniania poleceń. Chcemy, aby nie rozróżniał wielkości liter.

Rozwiązanie

Należy utworzyć lub wyedytować plik ~/.inputrc lub /etc/inputrc. W ten sposób można zmienić wiele parametrów funkcjonowania mechanizmu readline. Jednak aby plik z parametrami został w ogóle uwzględniony podczas inicjalizacji mechanizmu readline, konieczne jest zdefiniowanie zmiennej $INPUTRC — na przykład w następujący sposób: set INPUTRC='~/.inputrc'. Aby plik konfiguracyjny został odczytany ponownie, a zmiany w nim zapisane zostały uwzględnione, wystarczy wykonać instrukcję bind –f ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required