O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.3. Wyszukiwanie i wykonywanie poleceń

Problem

Chcemy odszukać i wykonać określone polecenie, korzystając z powłoki bash.

Rozwiązanie

Pomocne mogą się okazać polecenia type, which, apropos, locate, slocate, find i ls.

Analiza

Lista katalogów przeszukiwanych podczas ustalania położenia plików poleceń jest przechowywana przez powłokę bash w zmiennej środowiskowej $PATH. Wbudowane w interpreter polecenie type przeszukuje środowisko (aliasy, słowa kluczowe, funkcje, instrukcje wbudowane oraz pliki w obszarze zdefiniowanym za pomocą zmiennej $PATH), próbując dopasować wykonywalne instrukcje do parametrów polecenia i wyświetlić rodzaj oraz lokalizację każdego pasującego elementu. Polecenie type przyjmuje kilka opcji, ale najważniejszą jest opcja –a, która ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required