O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

15.9. Wykorzystanie mechanizmów przekierowania sieciowego

Problem

Chcemy przesłać dane przez sieć lub pobrać informacje z sieci, ale nie dysponujemy narzędziem takim jak netcat.

Rozwiązanie

Jeśli w systemie jest zainstalowany interpreter bash w wersji 2.04 lub późniejszej, który został skompilowany z opcją --enable-net-redirections (opcja ta nie jest włączana w systemach Debian i pochodnych), do wykonania zadania wystarczy sama powłoka. Przedstawiony poniżej przykład został wykorzystany również w „15.10. Ustalenie własnych adresów IP”.

$ exec 3<> /dev/tcp/www.ippages.com/80
$ echo -e "GET /simple/?se=1 HTTP/1.0\n" >&3
$ cat <&3 HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 29 Oct 2007 14:36:39 GMT Server: Apache/2.2.6 (Fedora) X-Powered-By: PHP/5.1.6 Set-Cookie: smipcomID=5847141; ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required