O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Formatowanie daty i czasu z wykorzystaniem funkcji strftime

W Tabela A-18 zostały zestawione najczęściej wykorzystywane opcje formatowania daty i czasu. Niestety sposób ich interpretacji jest odmienny w różnych systemach operacyjnych. Z tego względu warto zapoznać się ze stronami podręcznika systemowego odnoszącymi się do poleceń date i strftime(3).

Tabela A-18. Opcje formatu instrukcji strftime

Symbol formatu

Opis

%%

Rzeczywisty znak %.

%a

Skrócona nazwa dnia odpowiadająca obowiązującym ustawieniom regionalnym (nie...sob).

%A

Pełna nazwa dnia odpowiadająca obowiązującym ustawieniom regionalnym (niedziela...sobota).

%B

Pełna nazwa miesiąca odpowiadająca obowiązującym ustawieniom regionalnym (styczeń...grudzień).

%b lub %h

Skrócona nazwa miesiąca odpowiadająca ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required