O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

11.9. Wykorzystanie polecenia date i mechanizmu cron do uruchomienia skryptu w wybranym dniu

Problem

Chcemy zapewnić wykonywanie skryptu w określonym dniu tygodnia danego miesiąca (na przykład w drugą środę), a większość mechanizmów cron nie umożliwia tego typu operacji.

Rozwiązanie

W treści wykonywanego polecenia trzeba uwzględnić dodatkowy kod warunkowy. Osoby korzystające z mechanizmu Vixie Cron (crontab) dostępnego w większości systemów Linux, mogą dostosować do własnych potrzeb jedną z poniższych instrukcji. Użytkownicy innych programów typu cron być może będą musieli zastąpić nazwy dni tygodnia numerami dni, zgodnie ze składnią obowiązującą w danej aplikacji harmonogramu zadań — niekiedy w miejscu nazwy dnia tygodnia (+%a) trzeba wstawić numer ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required