O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tabela wartości ASCII

Wiele wartościowych książek z dziedziny informatyki zawiera zestawienie znaków ASCII. Mogłoby się wydawać, że w czasach graficznych interfejsów użytkownika i powszechnego wykorzystywania serwerów WWW umieszczanie takiego wykazu w książce jest zupełnie niepotrzebne. W praktyce jednak okazuje się on całkiem użyteczny w przypadkach, gdy posługujemy się poleceniem tr lub musimy opracować specjalną sekwencję znaków.

Wartość dziesiętna

Wartość ósemkowa

Wartość szesnastkowa

Znak ASCII

0

000

00

^@

1

001

01

^A

2

002

02

^B

3

003

03

^C

4

004

04

^D

5

005

05

^E

6

006

06

^F

7

007

07

^G

8

010

08

^H

9

011

09

^I

10

012

0a

^J

11

013

0b

^K

12

014

0c

^L

13

015

0d

^M

14

016

0e

^N

15

017

0f

^O

16

020

10

^P

17

021

11

^Q

18

022

12

^R

19

023

13

^S

20

024

14

^T

21

025

15

^U

22

026

16

^V

23

027

17

^W

24

030

18

^X

25

031

19

^Y

26

032

1a

^Z

27

033

1b

^[

28

034

1c

^\

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required