O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

7.2. Wyświetlenie jedynie nazwy pliku zawierającego poszukiwany ciąg tekstowy

Problem

Chcemy odszukać pliki, w których występuje określony ciąg tekstowy. Jednak na ekranie nie powinny być wyświetlane całe wiersze znalezionego tekstu, ale jedynie nazwy plików, w których poszukiwany tekst występuje.

Rozwiązanie

Same nazwy plików są wyświetlane po dodaniu do polecenia grep opcji –l.

$ grep –l printf *.c
bin2c.c
binoffset.c
conmakehash.c

Analiza

Jeśli program grep znajdzie więcej niż jedno wystąpienie określonego ciągu w pliku, wyświetli nazwę tego pliku tylko jeden raz. Jeżeli w przeszukiwanym pliku nie ma podanej frazy, nazwa pliku nie występuje na listingu wynikowym.

Opisywana opcja jest niezwykle użyteczna, gdy trzeba przygotować listę plików do dalszego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required