O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

6.4. Sprawdzanie więcej niż jednego warunku

Problem

Czy w przypadku konieczności zweryfikowania więcej niż jednej właściwości pliku trzeba zagnieżdżać poszczególne instrukcje if?

Rozwiązanie

Dzięki operatorom sumy logicznej OR (-o) i iloczynu logicznego AND (-a) można połączyć kilka warunków w jedno wyrażenie. Oto przykład:

if [ -r $PLIK –a –w $PLIK ]

Instrukcja ta sprawdza, czy plik można odczytywać i zapisywać.

Analiza

Wszystkie testy właściwości plików zawierają niejawny test na obecność pliku. Nie ma więc potrzeby sprawdzania, czy plik istnieje i czy można odczytywać z niego dane. Nie można odczytywać danych, jeśli plik nie istnieje.

Operatory łączenia testów (-a dla iloczynu logicznego i –o dla sumy logicznej) mogą być stosowane w dowolnych wyrażeniach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required