O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

17.11. Zliczanie różnic między plikami

Problem

Dysponujemy dwoma plikami i chcemy wiedzieć, ile jest między nimi różnic.

Rozwiązanie

Wystarczy zliczyć zmiany wymienione w listingu wynikowym polecenia diff.

$ diff -C0 plik_oryginalny plik_zmodyfikowany | grep -c "^\*\*\*\*\*"
2

$ diff -C0 plik_oryginalny plik_zmodyfikowany
*** plik_oryginalny     2007-11-12 15:14:15.000000000 +0100
--- plik_zmodyfikowany  2007-11-12 15:14:49.000000000 +0100
***************
*** 1 ****
! To jest plik oryginalny, a ten wiersz zostanie zmieniony.
--- 1 ----
! To jest plik zmodyfikowany, a ten wiersz został zmieniony.
***************
*** 5 ****
! Ten natomiast jest inny.
--- 5 ----
! Ten z kolei jest inny.

Jeżeli liczba zmian jest nieistotna, a konieczne jest jedynie ustalenie, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required