O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dlaczego bash?

Dlaczego niniejsza książka została poświęcona powłoce bash, a nie innemu rozwiązaniu? Wynika to z faktu, że bash jest instalowany w niemal każdym systemie operacyjnym. Może nie jest najnowszym programem ani szczególnie atrakcyjnym wizualnie lub wyjątkowo wszechstronnym (choć z pewnością należy do grupy najbardziej wszechstronnych). Nie jest również jedynym rozwiązaniem rozpowszechnianym zgodnie z ideą otwartego kodu. Jest jednak bardzo popularny.

Przyczyna takiego stanu rzeczy tkwi w przeszłości pakietu. Pierwsze powłoki były użytecznymi narzędziami programistycznymi, ale niezbyt wygodnymi dla użytkowników. W powłoce C (C Shell) zwiększono komfort pracy (dodano między innymi możliwość ponawiania poleceń), jednak zastosowany język ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required