O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

8.14. Zmiana podziału wierszy

Problem

Niektóre wiersze dokumentu tekstowego są zbyt długie lub zbyt krótkie. Trzeba ponownie sformatować akapity, aby tekst stał się bardziej czytelny.

Rozwiązanie

Należy zastosować polecenie fmt, wskazując ewentualnie optymalną i maksymalną długość wierszy.

$ fmt przetwarzany.tekst
$ fmt 55 60 przetwarzany.tekst

Analiza

Jedyną wadą narzędzia fmt jest to, że wymaga ono oddzielenia nagłówka oraz poszczególnych akapitów pustymi wierszami. Jeśli w pliku wejściowym nie zostały uwzględnione wiersze podziału, program fmt nie ma możliwości rozróżnienia poszczególnych akapitów oraz rozpoznania dodatkowych pustych wierszy w ramach tego samego akapitu. W rezultacie otrzymujemy plik tekstowy złożony z jednego wielkiego akapitu o ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required