O'Reilly logo

Bash. Receptury by Cameron Newham, JP Vossen, Carl Albing

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

16.5. Wyznaczanie wartości $CDPATH

Problem

Chcemy ułatwić sobie przechodzenie między kilkoma katalogami zapisanymi w różnych miejscach systemu plików.

Rozwiązanie

Należy wyznaczyć odpowiednią wartość zmiennej $CDPATH. Nazwy często wykorzystywanych katalogów zazwyczaj nie powtarzają się, więc jako przykład możemy rozważyć pracę z kilkoma katalogami skryptów startowych.

/home/marek$ cd rc3.d
-bash: cd: rc3.d: Nie ma takiego pliku ani katalogu

/home/marek$ export CDPATH='.:/etc'

/home/marek$ cd rc3.d
/etc/rc3.d

/etc/rc3.d$ cd rc5.d
/etc/rc5.d

/etc/rc5.d$

/etc/rc5.d$ cd games
-bash: cd: games: Nie ma takiego pliku ani katalogu

/etc/rc5.d$ export CDPATH='.:/etc:/usr'

/etc/rc5.d$ cd games
/usr/games

/usr/games$

Analiza

Zgodnie z dokumentacją powłoki bash ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required